15 marca 2018

Rola Radomia – Radom w sieci osadniczej kraju i regionu

Radom w sieci osadniczej – w skali kraju

Radom położony jest pomiędzy geograficznym środkiem a południowo-wschodnią częścią Rzeczypospolitej Polskiej. Znajduje się na przecięciu dwóch korytarzy transportowych łączących największe ośrodki osadnicze w kraju:

  • N-S: Warszawa – Radom – Kielce – Kraków,
  • W-E: Łódź – Radom – Lublin.

Radom jest największym miastem między dwiema historycznymi stolicami państwa: Krakowem i Warszawą. Pod względem wielkości Radom plasuje się na czternastym miejscu w Polsce. W roku 2014 w mieście zameldowanych było 217 tysiące osób. Porównywalne wielkościowo do Radomia ośrodki w Polsce to: Gdynia (248), Częstochowa (230), Sosnowiec (209), Toruń (203), Kielce (199). W innych krajach europejskich podobnej wielkości miasta to – na przykład – węgierski Debreczyn, austriacki Graz, niemieckie Fryburg, Halle, Kilonia, Lubeka i Magdeburg, belgijska Gandawa, francuskie Bordeaux, Lille i Rennes, włoskie Mesyna, Padwa i Triest.

Radom w sieci osadniczej – regionalnie

Najbliższe większe od Radomia miasta to: Lublin na wschodzie i Warszawa na północy (po 100 km), Łódź na zachodzie (120 km), Częstochowa na południowym zachodzie (160 km), Kraków na południu (170 km), dalej na północnym wschodzie białoruski Brześć i na południowym zachodzie Katowice (po 190 km). W promieniu 200 km od Radomia leżą zatem trzy największe polskie miasta: Warszawa, Kraków i Łódź, największa konurbacja – śląsko-dąbrowska, a także największe miasto Polski Wschodniej – Lublin.

Najbliższym podobnym wielkością do Radomia miastem są Kielce, odległe o 70 km w kierunku południowo-zachodnim. Pomiędzy tymi ośrodkami wyróżniają się trzy miasta w dolinie Kamiennej: Ostrowiec Świętokrzyski (72 tys.), Starachowice (51 tys.) i Skarżysko-Kamienna (47 tys.). Leżą one na przełamaniu zasięgów ciążeń do Kielc i Radomia. Kielce i Radom wraz z tymi miastami określane są mianem aglomeracji staropolskiej.