Radom – 215 tysięcy mieszkańców, 14. co do wielkości miasto w Polsce

w I Rzeczpospolitej miasto królewskie, sejmowe i trybunalskie
w XIX i XX wieku przez 135 lat stolica departamentu, województwa, guberni
w II Rzeczpospolitej główny ośrodek Centralnego Okręgu Przemysłowego

Od Czerwca 1976 – „miasto z wyrokiem”:
od 1999 roku jedno z dwóch największych miast, które utraciły rangę wojewódzką
pozbawione możliwości rozwojowych na równi z podobnymi miastami...

Radom zasługuje na więcej!
Nie zadowala nas „miasto powiatowe” ani „miasto średnie”
Żądamy powrotu Radomia do stawki głównych miast w kraju!

Go to Pokręcony podział

Pokręcony podział

Reforma roku 1999 miała opierać się
na obiektywnych przesłankach.
Jednak wskutek pokątnych zabiegów
utworzono kilka województw więcej,
niż wynikało to ze spójnej koncepcji.
Obecny podział terytorialny kraju
jest nie do obrony
w świetle badań naukowych.

Go to Chwała Radomia

Chwała Radomia

Radom posiada bogatą tradycję
jako siedziba organów władzy.
W Radomiu w roku 1505 Sejm Walny
uchwalił Konstytucję „Nihil novi”.
W Radomiu miał siedzibę
Koronny Trybunał Skarbowy.
Przez 135 lat Radom był stolicą
regionu w widłach Wisły i Pilicy.

Go to Miasto z wyrokiem

Miasto z wyrokiem

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat
trwa planowa degradacja Radomia.
Odwet reżimu po Czerwcu 1976
to bezprecedensowy przypadek
represjonowania miasta jako całości.
Upadek Radomia przypieczętowuje
utrata statusu wojewódzkiego.
Dysproporcje rozwojowe rosną…

Go to Radom nie Mazowsze

Radom nie Mazowsze

Ziemia Radomska to
część regionu sandomierskiego
– północno-zachodnia Małopolska.
Cenimy swoje dziedzictwo.
Tymczasem wszechobecne
„mazowieckie” urzędy, szpitale,
„centra”, szlaki, programy…
– niszczą naszą tożsamość!

Radom miastem wojewódzkim? To możliwe!
Nie żądamy oddzielnego województwa, a jedynie statusu miasta wojewódzkiego.
Obecnie rządzący zapowiadają korektę podziału terytorialnego. Domagajmy się, by spełnili obietnice.

Status wojewódzki to „być albo nie być” dla Radomia.
Zwycięstwo zależy od każdej i każdego z nas. Największą przeszkodą jest nasza bierność.

Zapoznaj się z niniejszą stroną. Wykorzystuj jej treść. Twórz wpisy na Facebooku.
Rozmawiaj ze znajomymi, z dziennikarzami, z politykami. Zachęcaj ich do działania.

Warchoły - do boju! :)