Radom – 215 tysięcy mieszkańców, 14. co do wielkości miasto w Polsce

W I Rzeczpospolitej miasto królewskie, sejmowe i trybunalskie
W XIX i XX wieku przez 135 lat stolica departamentu, województwa, guberni
W II Rzeczpospolitej główny ośrodek Centralnego Okręgu Przemysłowego

Od Czerwca 1976 – „miasto z wyrokiem”...
Od 1999 – jedno z dwóch największych miast, które utraciły rangę wojewódzką

Radom zasługuje na więcej!
Nie zadowala nas „miasto powiatowe” ani „miasto średnie”
Żądamy powrotu Radomia do stawki głównych miast w kraju!

Go to Pokręcony podział

Pokręcony podział

Reforma roku 1999 miała opierać się
na obiektywnych przesłankach.
Jednak wskutek pokątnych zabiegów
utworzono kilka województw więcej,
niż wynikało to ze spójnej koncepcji.
Obecny podział terytorialny kraju
jest nie do obrony
w świetle badań naukowych.

Go to Chwała Radomia

Chwała Radomia

Radom posiada bogatą tradycję
jako siedziba organów władzy.
W Radomiu w roku 1505 Sejm Walny
uchwalił Konstytucję „Nihil novi”.
W Radomiu miał siedzibę
Koronny Trybunał Skarbowy.
Przez 135 lat Radom był stolicą
regionu w widłach Wisły i Pilicy.

Go to Miasto z wyrokiem

Miasto z wyrokiem

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat
trwa planowa degradacja Radomia.
Odwet reżimu po Czerwcu 1976
to bezprecedensowy przypadek
represjonowania miasta jako całości.
Upadek Radomia przypieczętowuje
utrata statusu wojewódzkiego.
Dysproporcje rozwojowe rosną…

Go to Radom nie Mazowsze

Radom nie Mazowsze

Ziemia Radomska to
część regionu sandomierskiego
– północno-zachodnia Małopolska.
Cenimy swoje dziedzictwo.
Tymczasem wszechobecne
„mazowieckie” urzędy, szpitale,
„centra”, szlaki, programy…
– niszczą naszą tożsamość!

Radom miastem wojewódzkim? Oby już wkrótce! To wcale nie aż tak trudne do osiągnięcia.
Nie żądamy oddzielnego województwa, a jedynie statusu miasta wojewódzkiego.
Obecnie rządzący od kilku lat zapowiadają odpowiednią korektę podziału terytorialnego.
Domagajmy się, by wreszcie spełnili te obietnice.

Odzyskanie statusu wojewódzkiego to dla Radomia „być albo nie być”
– jedyny sposób na przełamanie postępującej degradacji.
Zwycięstwo w tej walce zależy od każdej i każdego z nas.
Największą przeszkodą jest brak wiary i nasza bierność.

Potrzebujemy Twojej pomocy. Buduj świadomość, że zmiana jest możliwa i celowa.
Zapoznaj się z naszą stroną. Swobodnie wykorzystuj jej treść. Twórz wpisy na Facebooku.
Rozmawiaj ze znajomymi, z dziennikarzami, z politykami. Zachęcaj ich do działania.
Radom do boju!