22 marca 2018

Od roku 1915 do dziś: dyrekcja, dystrykt i diecezja

Od roku 1919 nowe województwo kieleckie obejmuje północno-zachodnią część Małopolski – od Częstochowy i Zagłębia Dąbrowskiego po Radom. Województwo terytorialnie nawiązuje do guberni radomskiej z lat 1844-1866; posługuje się również jej herbem. Radom jest największym miastem i początkowo jedynym powiatem grodzkim w międzyrzeczu Wisły i Pilicy. Pozostaje siedzibą dyrekcji lasów dla województw kieleckiego i lubelskiego oraz okręgowej dyrekcji kolei – pierwszej i największej terytorialnie w Polsce – dla województw kieleckiego, lubelskiego, poleskiego i wołyńskiego. W Radomiu ukazuje się „Słowo” – jedyna gazeta codzienna dla Kielc i Radomia.

W czasie II wojny światowej okupacyjne Generalne Gubernatorstwo dzieli się na pięć dystryktów: krakowski, lubelski, lwowski, radomski i warszawski. Prócz międzyrzecza Wisły i Pilicy dystrykt radomski obejmuje pas ziem zapilicznych aż do granicy z Rzeszą – od Tomaszowa na północy przez Piotrków Trybunalski do Częstochowy na południu włącznie. Armia Krajowa działa tutaj w ramach okręgu radomsko-kieleckiego „Jodła”.

Po wojnie Radom jest największym miastem województwa kieleckiego. W roku 1951 staje się siedzibą Zakładów Energetycznych Okręgu Wschodniego – dla województw kieleckiego, lubelskiego i rzeszowskiego. W Radomiu mieści się Centralny Zarząd Przemysłu Odlewniczego. W roku 1975 Radom odzyskuje status miasta wojewódzkiego. W nowym województwie znajduje się okręg grójecki, dotychczas niezwiązany z Radomiem. Południowa część regionu radomskiego pozostaje w województwie kieleckim. W dniu 25 czerwca 1976 roku ma miejsce pamiętny protest robotniczy. „Potępiamy warchołów z Radomia” – głosi propaganda. Radom to „Miasto z wyrokiem” – powie po latach reżyser filmowy. Partyjne władze celowo wstrzymują rozwój miasta.

W roku 1981 diecezja sandomierska przyjmuje nazwę sandomiersko-radomskiej. Od roku 1992 istnieje odrębna diecezja radomska, wchodząca w skład metropolii częstochowskiej. Diecezja obejmuje historyczny region radomski – w widłach Wisły i Pilicy. Na południu zbliża się do Gór Świętokrzyskich – należą do niej Przedbórz i Radoszyce, Skarżysko-Kamienna i Suchedniów, Starachowice i Wąchock, Bałtów i Tarłów.

Radom do dzisiaj pozostaje siedzibą instytucji o znaczeniu ponadregionalnym. Krajowy zasięg działania mają Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. W Radomiu ma siedzibę Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, najstarsza wśród siedemnastu w Polsce, obejmująca zasięgiem działania województwo świętokrzyskie i okręg radomski. W Radomiu mieści się Komenda Wojewódzka Policji oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, przy którym działa Centralny Ośrodek Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego. III Urząd Skarbowy w Radomiu jest jedną z dwudziestu w kraju wyspecjalizowanych placówek obsługujących duże podmioty gospodarcze. Archiwum Państwowe w Radomiu posiada bogate zbiory dokumentujące rolę Radomia jako ośrodka historycznego regionu w międzyrzeczu Wisły i Pilicy.

W roku 2016 Radom liczy 215 tysięcy mieszkańców, co oznacza 14. miejsce w kraju. Jest obok Częstochowy największym miastem, które podczas ostatniej reformy zostało pozbawione statusu stolicy województwa.

▸ Miasto z wyrokiem – dzieje degradacji

Herb województwa kieleckiego

Medal pierwszej
Dyrekcji Kolei Polskich

Sąd Okręgowy,
dawniej Dyrekcja Kolei

DOKP w Radomiu uruchamia pociąg…

Dyrekcja Radomska PKP
– rozkład jazdy

Okręgi kolejowe
w II Rzeczpospolitej

Słowo, nr 100,
1 maja 1930 r.

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych

Okręgi leśne
w II Rzeczpospolitej

Sejmik samorządowy,
proj. A. Pinno

Przegląd
Sejmikowy

Odznaka Okręgu
Armii Krajowej „Jodła”

Dystrykt radomski
w Gen. Gubernatorstwie

Dziennik Urzędowy
Szefa Dystryktu Radom

Rozbudowa siedziby władz dystryktu radomskiego

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Wschód, dawniej Zakłady Energetyczne Okręgu Wschodniego

Zakłady Energetyczne Okręgu Wschodniego

Okręgi Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Centralny Zarząd
Przemysłu Odlewniczego

„Potępiamy warchołów
z Radomia”

Kamień-pomnik
Czerwca 1976

Lasy Państwowe
– dyrekcje regionalne

Katedra Opieki NMP,
proj. J. P. Dziekoński

Diecezja radomska
– w widłach Wisły i Pilicy

Regiony administracyjne
z siedzibą w Radomiu

Źródła:
  • J. Z. Pająk, „Dzieje podziałów administracyjnych a granice regionu świętokrzyskiego”, [w:] J. Wijaczka (red.), „Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?”, Kielce 2001, s. 49-72
  • P. Tusiński, „Przeszłość administracyjna i renta położenia jako uwarunkowania rozwoju ośrodka regionalnego i ośrodków lokalnych regionu radomskiego”, [w:] E. Markowska-Bzducha, W. Rakowski (red.), „Region radomski w strukturze terytorialnej kraju”, Politechnika Radomska, Monografie, nr 158, Radom 2011, s. 9-100
  • S. Witkowski (red.), „Radom. Dzieje miasta w XIX i XX wieku”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985