17 maja 2018

Status wojewódzki – co to i po co

Miasto wojewódzkie to siedziba wojewody bądź sejmiku województwa. W praktyce tylko te miasta postrzegane są jako „duże i ważne” przez władze publiczne i prywatnych inwestorów. Cała reszta to co najwyżej „miasta średnie”…
▸ Miasto wojewódzkie – co to znaczy

Status miasta wojewódzkiego to nie tylko urzędy wojewódzki i marszałkowski, ale ponadto 40 innych instytucji rangi wojewódzkiej. To publiczne media i publiczna infrastruktura społeczna: uczelnie wyższe, szpitale kliniczne, filharmonie, stadiony…
▸ Dlaczego warto być miastem wojewódzkim

Najbardziej porównywalnym miastem do Radomia są Kielce. Zbadaliśmy wielkość zatrudnienia w podmiotach administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w Kielcach. To ponad 4,5 tysiąca atrakcyjnych miejsc pracy.
▸ Administracja wojewódzka – wielkość zatrudnienia

Kielce przez ostatnie dziesięciolecia utrzymały status miasta wojewódzkiego. Budują infrastrukturę o znaczeniu regionalnym, również z hojnym wsparciem z funduszy unijnych. Dysproporcje między Kielcami a Radomiem są rażące.
▸ Co mają Kielce, czego nie ma Radom

Status miasta wojewódzkiego to „koncesja na rozwój” – nie tylko faktyczny, ale i celowo zaplanowany. Krajowe dokumenty strategiczne zawierają kolejne przywileje dla miast wojewódzkich.
▸ Miasta wojewódzkie w polityce rozwoju

Tympanon Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu

Tympanon historycznego gmachu
Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu

Jako miasto wojewódzkie Radom miał
oddział Narodowego Banku Polskiego