15 marca 2018

Postępująca degradacja

Ostatnie kilkadziesiąt lat to planowa degradacja Radomia. W Polsce „Ludowej” wpierw łupiestwo uprawiane przez wojewódzkie Kielce, potem odwet władzy centralnej za Radomski Czerwiec. Upadek Radomia przypieczętowuje pozbawienie go statusu wojewódzkiego. W województwie „mazowieckim” nasila się drenaż kadr i instytucji.
▸ Miasto z wyrokiem – dzieje degradacji

Degradacja Radomia skutkuje trwałym kryzysem gospodarczym. Bardzo niskie wartości Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca i środków inwestowanych w przedsiębiorstwach przy najwyższej w kraju stopie bezrobocia – to obraz Radomia od czasu transformacji ustrojowej do dzisiaj.
▸ Niekończący się kryzys gospodarczy

Bezrobocie nie jest przyczyną, lecz skutkiem problemów Radomia. Upadek przemysłu powinien zostać zrównoważony rozwojem sfery usług. Jednak Radom wyróżnia się wyjątkowo niskim poziomem wyposażenia w infrastrukturę publiczną. Za tym idzie niedobór kwalifikowanych kadr – główna przeszkoda w rozwoju Radomia.
▸ Niedobór funkcji wyższego rzędu

Czerwiec 1976 – płonie Komitet Wojewódzki PZPR

Radom wciąż szczyci się najwyższą stopą bezrobocia wśród powiatów grodzkich