21 marca 2018

Miasto wojewódzkie – co to znaczy

Chcemy, żeby Radom był miastem wojewódzkim. Ale co to właściwie znaczy?

W praktyce znaczy to tyle, co „miasto duże i ważne” – miasto o znaczeniu krajowym, traktowane poważnie przez władze publiczne. To stolica województwa czyli siedziba wojewódzkich urzędów i innych instytucji publicznych o zasięgu regionalnym. To miasto brane pod uwagę przez prywatnych inwestorów i zwykłych ludzi, którzy szukają atrakcyjnego miejsca do zamieszkania i życiowego spełnienia.

A formalnie? Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, która ustala podział kraju na województwa, wymienia siedziby wojewódzkich organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego – czyli wojewody i sejmiku. Na określenie tych ośrodków pojęcie „miasto wojewódzkie” wprowadzają rządowe dokumenty wykonawcze, takie jak Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju czy Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Miasto wojewódzkie jest definiowane jako siedziba wojewody lub sejmiku województwa. Ważny jest tutaj spójnik „lub”. Są bowiem dwa województwa, gdzie siedziby organów wojewódzkich są podzielone między dwa miasta: w kujawsko-pomorskim to Bydgoszcz i Toruń, w lubuskim – Gorzów i Zielona Góra. W takim województwie „dwubiegunowym” obie stolice mają równy status. Są równorzędne nie tylko wobec siebie wzajemnie, ale też w stosunku do wszystkich innych miast wojewódzkich. Dlatego w Polsce mamy 16 województw, a 18 miast wojewódzkich.

I jest to „szczęśliwa osiemnastka”, bo w Polsce status miasta wojewódzkiego to klucz do wszelkich przywilejów – słowem „koncesja na rozwój”…
> Dlaczego warto być miastem wojewódzkim

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 18 miast wojewódzkich określa mianem „największych polskich aglomeracji.” Poniżej tej kategorii widzi tylko „miasta średnie” – w liczbie 255. W tej grupie są Końskie, Kozienice, Opoczno, Ostrowiec Świętokrzyski, Puławy, Skarżysko-Kamienna, Starachowice… Lubimy naszych sąsiadów, ale czy zaliczenie Radomia do tej grupy pozwala poważnie myśleć o jego rozwoju? Czy raczej należy spodziewać się dalszej degradacji…?

 

Źródła:

Gorzów, 124 tys. mieszkańców (2016) – należy do „największych polskich aglomeracji”

Zielona Góra, 139 tys. mieszkańców – należy do „największych polskich aglomeracji”

Radom, 215 tys. mieszkańców (2016)
– to tylko „miasto średnie”…