15 marca 2018

Radom jako ośrodek władzy

W okresie staropolskim radomski zamek królewski to miejsce sprawowania czynności przez wszystkie trzy rodzaje najwyższych władz państwowych: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W roku 1505 w Radomiu Sejm uchwala konstytucję „Nihil novi.” Przez półtora wieku Radom jest siedzibą Koronnego Trybunału Skarbowego.
▸ Okres staropolski: sejm, trybunał oraz ziemia

Z początkiem XIX wieku Radom przejmuje od Sandomierza rolę stolicy regionu rozciągającego się w widłach Wisły i Pilicy. Departament radomski w Księstwie Warszawskim, województwo sandomierskie, gubernia sandomierska, I i II gubernia radomska w Królestwie Polskim – to kolejne jednostki administracyjne z siedzibą w Radomiu.
▸ Okres 1795-1915: województwo i gubernie

W okresie II Rzeczpospolitej Radom jest siedzibą ponadregionalnych jednostek administracji specjalnej. Dzisiaj pozostaje w rzędzie kilkunastu największych miast w Polsce – czekając na przywrócenie odpowiedniej rangi w strukturze terytorialno-administracyjnej kraju…
▸ Okres od roku 1915 do dziś: dyrekcje, „Jodła” i diecezja

Sejm Walny w Radomiu na rycinie z Kodeksu Łaskiego

Zasięgi jednostek
rangi województwa
z siedzibą w Radomiu